NOAB en MKB-Nederland: De Jager onderschat belangrijkste irritatiepunten dga

Geplaatst op dinsdag 28 juli 2009 om 12:15

Staatssecretaris De Jager van Financiën vindt de positie van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) belangrijk. Er zijn namelijk ruim 200.000 dga’s in Nederland. Daarmee is circa 1 op de 5 ondernemers dga. Op 29 april 2009 heeft De Jager de Tweede Kamer een notitie gestuurd waarin hij de fiscale positie van de dga behandeld. In deze notitie worden een aantal beleidsvoornemens genoemd die De Jager de komende periode wil uitvoeren. Tot teleurstelling van de NOAB en MKB-Nederland blijkt dat in de notitie de belangrijkste irritatiepunten van de dga onderschat of zelfs genegeerd worden. In een brief aan De Jager vragen de NOAB en MKB-Nederland daarom (nogmaals) aandacht voor deze irritatiepunten. Het gaat daarbij om de voorgestelde introductie van een doorschuiffaciliteit van een aanmerkelijk belang bij leven, de terbeschikkingstellingsregeling, het procesrisico van de voorgestelde maatregelen, de gebruikelijk loonregeling, het pensioen van de dga en de VAR-dga. Tevens voorzien de beide organisaties De Jager van argumenten waarmee heroverweging van de in de notitie ingenomen standpunten mogelijk is. In de brief aan De Jager wordt zo veel mogelijk de volgorde van de notitie aangehouden. Tevens wordt een knelpunt behandelt dat niet in de notitie voorkomt maar dat in de praktijk wel als zodanig wordt ervaren.

Commentaar van Fiscanet:
Kort gezegd komen de voorstellen van De Jager op het volgende neer: Het wordt mogelijk om tijdens leven een aandelenpakket door te schuiven naar de opvolger. Met betrekking tot vermogen dat vanuit privé aan de BV ter beschikking wordt gesteld worden verzachtende maatregelen voorgesteld. En de gebruikelijkloonregeling vervalt als het gebruikelijk loon niet hoger is dan 5000 euro per jaar. De voorstellen zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2010 dat op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. NOAB en MKB-Nederland hebben dus nog voldoende tijd om De Jager en de Tweede Kamer er van te overtuigen dat de voornemens van De Jager bijstelling behoeven.
Mr. F.A. Peppelenbosch

Schrijf een reactie